امگا ۳ چیست ؟

امگا ۳ چیست ؟

چربیها در سلولها و بافتهای بدن وجود دارند و در ساختمان غشای سلول‍ی نقش مهمی‌ایفا می‌نمایند. اسیدهای چرب از اجزای تشکیل دهنده چربی‌ها است وامگا ۳ یکی از اسیدهای چرب ضروری است که در ساختمان برخی چربی‌ها وجود دارد.

ادامه مطلب

سه تعریف کلیدی محصول ارگانیک

سه تعریف کلیدی محصول ارگانیک

کشاورزی ارگانیک، نظام زراعی است مبتنی بر مدیریت اکوسیستم ، متمرکز بر حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه و عدم مصرف موادشیمیایی مصنوعی که این نظام با شرایط اجتماعی، اقتصادی منطقه‌ای و محلی سازگار است.

ادامه مطلب