0
0

سامان، ۳۷ سال دارم و شغلم به گونه ایست که با خاک و مصالح ساختمانی سر و کار دارم. گاهی کنار انگشتان من ترک می خورد و به شدت می سوزد. پمادهای زیادی را اسفاده کرده ام و نتیجه نداشته است. آیا از بین روغنهای سایتتان روغنی هست که به من کمک کند و مصرف آن چگونه است؟

0
0

شبی یکبار روغن هسته انار را به دست مالیده دستکش پلاستیکی روی آن بپوشید و بگذارید حداقل دو ساعت بماند. ترک ها ظرف یکی دو روز جمع خواهند شد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما