0
0

لیلا، ۳۷ سال دارم و در زمان بارداری لکه های پوستی در بدنم ظاهر شد که تا کنون نیز باقی مانده است. برای رفع آن روغن هسته گوجه را پیشنهاد کرده اند. آیا این روغن مفید است؟ اگر هست عملکرد آن چگونه است و اگر مفید نیست آیا روغن دیگری را پیشنهاد می کنید؟

0
0

روغن هسته انگور بیشتر بر روی لکه های ناشی از آفتاب سوختگی مؤثر است. برای رفع لکه های هورمونی، روغن هسته انار بهتر جواب می دهد. روزی دو بار این روغن را با گوش پاک کن روی لکه ها بمالید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما