1
0

لکه های پوست ناشی از آفتاب. با کدامیک از روغن ها بر طرف میشود؟

0
0

یکروز در میان روزی دوبار از روغن هسته انار و انگور به تناوب روی لکه ها بمالید و هفته ای دوبار پوست را با سفیداب مرغوب کیسه بکشید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما