0
0

علیرضا: کلسترول خون من بالا است و به من گفته اند که مصرف روغن هسته انار می تواند مفید باشد. آیا صحت دارد؟ اگر پاسخ بله است طریقه مصرف آن چگونه است؟

0
0

برای این منظور استفاده از روزی نصف استکان آب سبزی خرفه را توصیه می کنم که اثر قوی تری دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما