زمان ارسال سفارشات

۱- زمان های ثبت سفارش –  کلیه سفارشات تا ساعت 11 روزهای زوج ارسال می گردد. – سفارش هایی که تا قبل از ساعت 11 روز زوج ثبت گردد، در همان روز ارسال خواهد شد، در غیر اینصورت در روز زوج بعدی در نوبت ارسال قرار می گیرد. –  سفارشاتی که در روزهای تعطیل یا منتهی به تعطیلی، ثبت می گردند، در اولین روز زوج کاری ارسال می گردد.

۲- پست سفارش کاربرانی که درخواست ارسال سفارشی محصولات خود را دارند، بین 2-5 روز، مرسوله خود را دریافت می کنند ( دقت داشته باشید که در بعضی از مناطق پستی، سفارشات 1 روزه هم به دست سفارش دهنده خواهد رسید ) .

۳- پست پیشتاز کاربرانی که درخواست ارسال پیشتاز محصولات خود را دارند، بین 1-3 روز، مرسوله خود را دریافت می کنند.