۱- زمان های ثبت سفارش
–  کلیه سفارشات به طور معمول ۱ روز پس از ثبت به واحد پستی ارسال می گردد.
–  سفارشاتی که در روزهای تعطیل یا منتهی به تعطیلی، ثبت می گردند، در اولین روز کاری ارسال می گردد.

۲- پست سفارش
کاربرانی که درخواست ارسال سفارشی محصولات خود را دارند، بین ۳-۷ روز، مرسوله خود را دریافت می کنند.

۳- پست پیشتاز
کاربرانی که درخواست ارسال پیشتاز محصولات خود را دارند، بین ۲-۴ روز، مرسوله خود را دریافت می کنند.

زمان ارسال سفارشات